Künye

Alman Telemedya Yasasının(TMG) 5. Maddesine ilişkin bilgiler

Dragan Alexander Stevanovic
gigaaa International S.A.
18 rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg

İletişim
Telefon: +49 (0) 176 20284000
E-Mail: info@poolpyramid.com
Web sayfası: www.gigaaa.com

Ticaret sicil kaydı
Sicil numarası: B212151
Kayıtlı olduğu yer: Luxembourg Trade and Companies

Alman Teleservis Yasası(RStV) 55(2). Maddesi uyarınca içerikten sorumlu kişiler
Dragan Alexander Stevanovic
gigaaa International S.A.
18 rue Robert Stümper
L-2557 Luxembourg

Resim ve çizimlerin kaynak bilgisi
Sadece gigaaa materyalleri

FERAGAT

İçerik Mesuliyeti
Sayfalarımızın içeriği azami özenle oluşturulmuştur. Bununla birlikte, bu içeriklerin doğruluğunu, bütünlüğünü veya güncelliğini garanti edemeyiz. Yasal hükümler uyarınca, bu web sayfalarında bulunan kendi içeriklerimizden de sorumluyuz. Bu bağlamda, üçüncü şahıslar tarafından iletilen veya kaydedilen bilgileri kontrol etmek veya yasa dışı faaliyete işaret eden durumları incelemek zorunda olmadığımızı da lütfen unutmayın. Bu durum, genel olarak geçerli yasalara göre bilgilerin kullanımının kaldırılması veya engellenmesi yükümlüğümüzü Telemedya Yasası’nın (TMG) 8 ve 10. maddeleri uyarınca etkilemez.

Bağlantı Mesuliyeti
Dış bağlantılardaki içeriklerin sorumluluğu (üçüncü şahısların web sayfalarında) yalnızca bağlantılı sayfaların operatörleri ile ilgilidir. Bizim tarafımızdan bağlantıların oluşturulduğu sırada hiçbir ihlal bulunmamaktadır. Herhangi bir yasal ihlalin bize bildirilmesi durumunda, ilgili bağlantıyı derhal kaldıracağız.

Telif Hakkı
Web sayfalarımız ve bu sayfaların içerikleri Alman Telif Hakları Yasasına tabidir. Yasalar tarafından açıkça izin verilmedikçe (Telif Hakkı Yasasının 44a numaralı Maddesi ve devamında), web sayfalarımızda telif hakkı korumasına dahil olan eserleri kullanmak, çoğaltmak veya işleme tabi tutmak için ilgili hak sahibinden önceden onay alınması gerekir. Bir işin bireysel olarak çoğaltılmasına sadece özel kullanım için izin verilir, bu nedenle bundan doğrudan ya da dolaylı olarak kazanç elde edilmemesi gerekmektedir. Telif hakkı alınmış eserlerin izinsiz kullanımı cezalandırılabilir (Telif Hakkı Yasasının 106. Maddesi).